“If you think safety is expensive, try an accident…”
– Anonimous Aviation Qoute –

Englishflag

Northern Star Partners NSP

Het Cockpitperspectief dat uw wereld groter maakt – en schoner!
Vertrouwen, Leiderschap, Teamwork en goede Communicatie zijn belangrijk voor elke organisatie. Met de veiligheidscultuur in de luchtvaart als basis, belicht Northern Star Partners NSP deze thema’s vanuit het cockpitperspectief in moderne verkeersvliegtuigen. Aan de hand van een door u zelf gevlogen verkeersvlucht op een Boeing 737-800NG of Airbus A320-200 Full Motion Flightsimulator, maakt u kennis met de cockpit werkmethodieken in gewone – en noodsituaties. Briefing, lijnvlucht en de-briefing vinden aan de hand van uw vliegplan plaats op Schiphol Oost. Maar ook workshops, colleges, presentaties en andere programmavormen zijn mogelijk om kennis te maken de bewezen best practices van de luchtvaartindustrie. Want op 10 kilometer hoogte ziet de wereld er nu eenmaal anders uit…

Missie:
Vanuit de gedachte dat een veilige en efficiënte wereld ook een schone wereld is, wil Northern Star Partners NSP de veiligheidscultuur van de luchtvaartindustrie op een duurzame en toegankelijke manier beschikbaar maken voor een breed publiek. Wij streven in al onze activiteiten naar een partnership tussen mens en natuur om de aarde te behouden voor komende generaties.
Hier geloven wij in en hier mag u ons op afrekenen.1% for the Planet

Hoe vullen wij onze Missie in:
Northern Star Partners NSP verzorgt hands-on programma’s gebaseerd op de veiligheidscultuur van de luchtvaartindustrie. Een veilige en efficiënte operatie met een verbeterd resultaat voor uw organisatie en het milieu zijn daarbij ons uitgangspunt. Daarnaast investeren wij door de People Planet Partners filosofie in mens en milieu om het leefklimaat op aarde te verbeteren.

PeoplePeople
Of het nu gaat om een training of het verbeteren van het leefklimaat, de acties van de mens zijn bepalend voor het resultaat. Aan de basis van deze acties staan keuzes. In onze huidige wereld wordt vaak de keuze gemaakt voor het gebaande pad.

Northern Star Partners NSP daagt u uit om uw keuzes te maken met de mens en het milieu als leidraad. Lees verder…

PlanetPlanet
Onze aarde heeft het moeilijk en de aanwezigheid van de mens speelt daar een grote rol in. Door het maken van een duidelijke keuze kan ieder mens op een eenvoudige wijze tot “lastenverlichting” voor de aarde komen.

Het maken van een duidelijke keuze is de eerste stap naar het veranderen van gedrag. De keuze voor het behouden en verbeteren van het leefklimaat op aarde is van levensbelang voor nu en de toekomst. De gedragsverandering die daar mee gepaard gaat is voor ieder verschillend. Lees verder…

PartnersPartners
Uiteindelijk is het belangrijk dat actie ondernomen wordt om de aarde gezond te houden op onze gezamenlijke reis door de ruimte. Daarvoor zijn globale partnerships nodig.

Partnerships komen in verschillende soorten en maten, Northern Star Partners NSP heeft het 1%for the Planet en het Alemachen project in Ethiopië gekozen om een bijdrage te leveren aan het leefklimaat op aarde. Lees verder…

Northern Star, Polaris, de poolster
Al miljoenen jaren staat de poolster boven de aarde en is zij sinds mensenheugenis een baken voor navigatie. In de huidige wereld heeft de poolster een meer symbolische betekenis. Waarden als richting en vertrouwen staan bij die symbolische betekenis centraal; waarden waar Northern Star Partners NSP zich aan verbindt.

De aarde heeft “lastenverlichting” nodig, daarom zal de mens kritisch naar zichzelf moeten kijken. Gelukkig gebeurt dat al op grote schaal in verschillende vormen en organisaties, maar willen we de aarde ook leefbaar houden voor de komende generaties, dan zullen we onze inspanningen moeten vergroten. Northern Star Partners NSP kan en wil daar verantwoordelijkheid in nemen.

De mens is altijd het beginpunt voor verandering; al het menselijk handelen vertaalt zich in effecten in de natuur; pas als de mens hetzelfde evenwicht nastreeft als de natuur, ontstaat er een partnership naar een betere leefbaarheid op aarde. Northern Star Partners NSP wil uw organisatie vanuit deze drie-eenheid laten groeien. En daarbij uw koers een stukje verleggen naar een betere leefomgeving voor ons allen.

Geïnteresseerd? Kijk verder in onze site of neem meteen contact op. We informeren u graag!